top of page

FORLÉARGAS Tá an Suíomh (Bellendaire.com) á oibriú ag . Ar fud an tSuímh, tagraíonn na téarmaí "muid", "sinn" agus "ár" do . a thairgeann an Suíomh seo, lena n-áirítear an fhaisnéis, na huirlisí agus na seirbhísí go léir atá ar fáil ón Suíomh seo duit, an t-úsáideoir, ar choinníoll go nglacfaidh tú leis na téarmaí, coinníollacha, polasaithe agus fógraí go léir atá luaite anseo. Trí chuairt a thabhairt ar ár Láithreán agus/nó rud éigin a cheannach uainn, téann tú i mbun ár “Seirbhís” agus aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus na coinníollacha seo a leanas, lena n-áirítear na téarmaí agus na coinníollacha agus na beartais bhreise dá dtagraítear anseo agus/nó atá ar fáil trí hipearnasc. Baineann na Téarmaí seo le gach úsáideoir an tSuímh, lena n-áirítear gan teorainn úsáideoirí ar brabhsálaithe, díoltóirí, custaiméirí, ceannaithe agus/nó ranníocóirí ábhair iad. I gcás neamhréireachta idir an Comhaontú seo agus aon téarmaí nó beartais bhreise dá dtagraítear anseo, rialóidh forálacha na dtéarmaí nó na mbeartas breise. Léigh na Téarmaí seo go cúramach, le do thoil, roimh rochtain a fháil ar ár Láithreán nó roimh úsáid a bhaint as. Trí rochtain a fháil ar aon chuid den Suíomh nó trí úsáid a bhaint as, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí seo. Mura n-aontaíonn tú le Téarmaí uile an Chomhaontaithe seo, ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar an Suíomh nó aon tSeirbhís a úsáid. Má mheastar na Téarmaí seo mar thairiscint, tá glacadh teoranta go sainráite do na Téarmaí seo. Beidh aon ghnéithe nó uirlisí nua a chuirtear leis an stór reatha faoi réir na dTéarmaí freisin. Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí a athbhreithniú am ar bith ar an leathanach seo. Coimeádaimid an ceart chun aon chuid de na Téarmaí seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus/nó athruithe ar ár Láithreán a phostáil. Is ortsa atá an fhreagracht an leathanach seo a sheiceáil go tréimhsiúil le haghaidh athruithe. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar an Suíomh tar éis aon athruithe a phostáil agus glacadh leis na hathruithe sin.

 

ROINN 1 - TÉARMAÍ GINEARÁLTA Trí aontú leis na Téarmaí seo, léiríonn tú go bhfuil tú ar a laghad d’aois an tromlaigh i do stát nó i do chúige cónaithe, nó go bhfuil tú in aois an tromlaigh i do stát nó i do chúige cónaithe agus a thug tú dúinn. do thoiliú cead a thabhairt d’aon duine de do mhionchleithiúnaithe an Suíomh seo a úsáid. Ní fhéadfaidh tú ár dtáirgí nó ár Láithreán a úsáid chun aon chríche mídhleathach nó neamhúdaraithe ná ní féidir leat, agus tú ag úsáid ár dtáirgí nó ár Láithreán, aon dlíthe i do dhlínse a shárú (lena n-áirítear dlíthe mótarfheithiclí ach gan a bheith teoranta dóibh). Níl cead agat péisteanna ná víris ar bith nó cód ar bith de chineál millteach a tharchur. Mar thoradh ar shárú nó sárú ar aon cheann de na Téarmaí cuirfear deireadh láithreach le do chuntas agus an ceart chun ár Seirbhís a úsáid. Tá sé de cheart againn, ach níl sé de cheart againn, aon cheann de na gníomhartha seo a leanas a dhéanamh de réir ár rogha féin amháin ag am ar bith agus ar chúis ar bith gan aon réamhfhógra a thabhairt duit:

 

1. Do rochtain ar ár Láithreán go léir nó aon chuid de a shrianadh, a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh;

 

2. Athrú, fionraí nó scor go léir nó aon chuid dár dtáirgí nó Láithreán;

 

3. Diúltú, bogadh, nó aon ábhar atá ar fáil ar fad nó aon chuid dár Láithreán a bhaint;

 

4. Díghníomhachtaigh nó scrios do chuntais;

 

5. Cleachtais ghinearálta agus teorainneacha a bhunú maidir le húsáid ár Láithreán. Aontaíonn tú nach mbeimid faoi dhliteanas duitse ná d’aon tríú páirtí as aon cheann de na gníomhartha seo a dhéanamh. Tuigeann tú agus aontaíonn tú go bhféadfadh cumarsáid ar nós fógraí seirbhíse agus fógraí riaracháin nó dlíthiúla uainn a bheith ar ár Láithreán. Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir leat tarraingt siar as na fógraí seo a fháil. Tuigeann tú go bhféadfaí d’inneachar (gan faisnéis cárta creidmheasa san áireamh) a aistriú gan chriptiú agus go mbeadh (a) tarchur thar líonraí éagsúla i gceist; agus (b) athruithe chun ceanglais theicniúla a bhaineann le líonraí nó feistí nasctha a chomhlíonadh agus oiriúnú dóibh. Déantar faisnéis cárta creidmheasa a chriptiú i gcónaí le linn aistrithe thar líonraí. Aontaíonn tú gan a atáirgeadh, a dhúbailt, a chóipeáil, a dhíol, a athdhíol nó leas a bhaint as aon chuid den Suíomh, úsáid an tSuímh, nó rochtain ar an Suíomh nó aon teagmháil ar an Suíomh, gan cead sainráite i scríbhinn uainn. Ní féidir leat a mhodhnú, a fhoilsiú, a tharchur, innealtóir droim ar ais, a bheith rannpháirteach san aistriú nó a dhíol, a chruthú oibreacha díorthacha, nó ar aon bhealach leas a bhaint as aon ábhar, go hiomlán nó go páirteach, le fáil ar an Suíomh. níl an t-ábhar le hathdhíol. Ní thugann úsáid an tSuímh teideal d’úsáideoirí aon úsáid neamhúdaraithe a bhaint as aon ábhar faoi chosaint, agus go háirithe ní scriosfaidh ná ní athróidh tú aon chearta dílsithe nó fógraí leithdháilte in aon ábhar. Úsáidfidh tú ábhar cosanta le haghaidh d’úsáide pearsanta amháin, agus ní bhainfidh tú úsáid ar bith eile as an ábhar gan cead sainráite i scríbhinn a fháil ó úinéir an chóipchirt. Aontaíonn tú nach bhfaigheann tú aon chearta úinéireachta in aon ábhar faoi chosaint. Ní bhronnaimid aon cheadúnais, sainráite nó intuigthe, duit maidir le maoin intleachtúil nó dár gceadúnaithe ach amháin mar a údaraítear go sainráite leis na Téarmaí seo.

 

CUID 2 - CUNTAS A CHRUTHÚ Nuair a chruthaíonn tú cuntas linn, tá tú cláraithe ar an Suíomh. Tagraíonn na téarmaí "ball," "ballraíocht," agus "cuntas" don chlárú seo mar bhall ar an Láithreán. Mura bhfuil tú ach ag scimeáil nó ag brabhsáil tríd an Suíomh agus mura bhfuil cuntas cruthaithe agat fós, tá úsáid an tSuímh fós faoi réir an Chomhaontaithe seo; mura n-aontaíonn tú leis an gComhaontú seo, ná húsáid an Suíomh. Nuair a chruthaíonn tú cuntas, cuirfidh tú ainm úsáideora agus ríomhphost uathúil ar fáil. Iarrfaimid ort pasfhocal a chruthú freisin. Toisc gur tusa atá freagrach as aon ghníomhaíochtaí a tharlaíonn faoi d’ainm úsáideora nó faoi d’fhocal faire tá sé tábhachtach duit d’ainm úsáideora agus/nó do phasfhocal a choinneáil slán. Ní féidir leat do chuntas a shannadh nó a aistriú ar bhealach eile chuig aon duine nó eintiteas eile. Admhaíonn tú nach bhfuil freagrach as rochtain tríú páirtí ar do chuntas a eascraíonn as goid nó mídhílsiú do chuntais. Cuir in iúl dúinn láithreach má chreideann tú gur úsáid duine éigin d'ainm úsáideora, ríomhphost, nó pasfhocal gan d'údarú. Ina theannta sin, admhaíonn, tuigeann agus aontaíonn an páirtí clárúcháin na nithe seo a leanas: a) faisnéis fhíorasach, cheart, reatha agus iomlán maidir leat féin a chur ar fáil mar a iarrann an próiseas clárúcháin sonraí, agus b) do chlárú agus faisnéis phróifíle a chothabháil agus a nuashonrú go pras. mar iarracht cruinneas agus iomláine a choinneáil i gcónaí. Má sholáthraíonn aon duine go feasach aon fhaisnéis de chineál bréagach, bréagach, míchruinn nó neamhiomlán, beidh forais agus cearta leordhóthanacha ag Bellendaire, LLC an comhalta a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh de shárú ar an ngné seo den Chomhaontú, agus mar sin diúltóidh sé d’aon chuid nó de gach ceann atá ann faoi láthair. úsáid Bellendaire, Seirbhísí LLC, nó aon chuid díobh amach anseo.

 

CUID 3 - IOMPAR Mar úsáideoir nó mar bhall den Suíomh, admhaíonn tú, tuigeann tú agus aontaíonn tú anseo go bhfuil gach faisnéis, téacs, bogearraí, sonraí, grianghraif, ceol, físeáin, teachtaireachtaí, clibeanna nó aon ábhar eile, bíodh sé go poiblí nó go príobháideach. phostáilte agus/nó tarchurtha, is é an duine aonair óna dtáinig an t-inneachar amháin atá freagrach. Go hachomair, ciallaíonn sé seo go bhfuil tú freagrach go hiomlán as aon ábhar agus gach ábhar a phostáiltear, a uaslódáiltear, a sheoltar trí ríomhphost, a tharchuirtear nó a chuirtear ar fáil ar bhealach eile trí na Seirbhísí, agus mar sin, ní ráthaimid cruinneas, sláine nó cáilíocht an ábhair sin. Tuigtear go sainráite, trí úsáid a bhaint as ár Seirbhísí, go bhféadfar tú a nochtadh d’inneachar lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, aon earráidí nó easnaimh in aon ábhar a phostáiltear, agus/nó aon chaillteanas nó damáiste de chineál ar bith a thabhaítear mar thoradh ar an úsáid. aon ábhar a phostáiltear, a sheoltar ar ríomhphost, a tharchuirtear nó a chuirtear ar fáil ar bhealach eile ag . Ina theannta sin, aontaíonn tú anseo gan úsáid a bhaint as Seirbhísí Bellendaire, LLC chun críche: a) ábhar ar bith a mheastar a bheith neamhdhleathach, díobhálach, bagrach, maslach, ciapadh, tortach, a uaslódáil, a phostáil, a ríomhphost, a tharchur nó a chur ar fáil ar bhealach eile. , clúmhillteach, vulgar, graosta, leabhal, nó ionrach ar phríobháideachas duine eile nó atá fuathmhar, agus/nó ó thaobh cine, eitneach nó inlochtaithe ar shlí eile; b ) díobháil a dhéanamh do mhionaoisigh ar aon mhodh ar bith; c) pearsanú a dhéanamh ar aon duine aonair nó eintiteas, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, aon oifigeach, ceannairí fóram, treoraithe nó óstaigh nó aon chleamhnacht le pearsa aonair nó le heintiteas a lua go bréagach nó a mhífhaisnéis ar shlí eile; d) fortheidil, ceannteidil nó teidil a chruthú nó aon ábhar a thairiscint ar shlí eile nach bhfuil aon cheart agat go pearsanta a dhéanamh de bhun aon dlí nó nach bhfuil aon ghaol conarthach nó muiníneach agat leis; e) uaslódáil, postáil, ríomhphost, tarchur nó tairiscint ar shlí eile ar aon ábhar den sórt sin a d’fhéadfadh sárú ar aon phaitinn, cóipcheart, trádmharc, nó aon chearta dílseánaigh nó intleachtúla eile de chuid aon pháirtí eile; f) uaslódáil, postáil, ríomhphost, tarchur nó tairiscint ar bhealach eile ar aon ábhar nach bhfuil aon cheart agat go pearsanta a thairiscint de bhun aon dlí nó de réir aon chaidrimh chonarthaigh nó mhuiníneach; g) aon fhógraíocht gan iarraidh nó neamhúdaraithe, bileoga fógraíochta, "dramhphost," "turscar," nó aon sórt iarrthóra eile a uaslódáil, a phostáil, a ríomhphost, a tharchur, nó a thairiscint ar shlí eile, ach amháin in aon limistéir den sórt sin a d'fhéadfadh a bheith ainmnithe dá leithéid cuspóir ; h) uaslódáil, postáil, ríomhphost, tarchur, nó tairiscint ar shlí eile d’aon fhoinse a bhféadfadh víreas bogearraí nó cód ríomhaire eile a bheith inti, aon chomhaid agus/nó cláir atá deartha chun cur isteach, scrios agus/nó srian a chur ar oibriú aon bhogearraí ríomhaireachta. , crua-earraí, nó trealamh teileachumarsáide; i) cur isteach ar ghnáthshreabhadh na cumarsáide, nó gníomhú ar shlí eile ar aon mhodh a chuirfeadh isteach go diúltach ar chumas úsáideoirí eile a bheith rannpháirteach in aon idirghníomhaíochtaí fíor-ama; j) cur isteach ar nó cur isteach ar aon Bellendaire, LLCServices, freastalaithe agus / nó líonraí a d’fhéadfadh a bheith nasctha nó a bhaineann lenár suíomh Gréasáin, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, úsáid a bhaint as aon bogearraí gléis agus / nó gnáthamh chun seachaint na ceanntásca eisiamh róbait; k) a sháraíonn go hintinneach nó go neamhbheartaithe aon dlí áitiúil, stáit, feidearálach, náisiúnta nó idirnáisiúnta, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, rialacha, treoirlínte, agus/nó rialacháin arna bhforordú ag Coimisiún um Urrúis agus Malartú na SA, chomh maith le haon rialacha de chuid aon náisiún nó malartán urrús eile, lena n-áireofaí gan teorainn, Stocmhalartán Nua-Eabhrac, Stocmhalartán Mheiriceá, nó NASDAQ, agus aon rialacháin a bhfuil feidhm dlí acu; l) tacaíocht nó acmhainní faisnéise a sholáthar, carachtar, suíomh, agus nó foinse a cheilt agus/nó a cheilt d’aon eagraíocht arna tharmligean ag rialtas na Stát Aontaithe mar “eagraíocht sceimhlitheoireachta eachtrach” de réir Alt 219 den Acht um Náisiúntacht Inimirce; (m) "stalcadh" nó d'fhonn duine eile a chiapadh ar shlí eile; agus/nó n) aon sonraí pearsanta a bhaineann le haon chomhalta nó úsáideoir eile a bhaineann leis an iompar agus/nó na gníomhaíochtaí toirmiscthe atá leagtha amach sna míreanna thuasluaite a bhailiú nó a stóráil. Forchoimeádann Bellendaire, LLC anseo an ceart chun aon ábhar atá ar fáil faoi láthair trínár Seirbhísí a réamhscáileán, a dhiúltú agus/nó a scriosadh. Ina theannta sin, coimeádaimid an ceart aon ábhar dá leithéid a bhaint agus/nó a scriosadh a sháródh na Téarmaí nó a mheasfaí a bheith maslach do chuairteoirí, d’úsáideoirí agus/nó do chomhaltaí eile. Forchoimeádann Bellendaire, LLC anseo an ceart chun faisnéis agus/nó ábhar cuntas ball a rochtain, a chaomhnú agus/nó a nochtadh má iarrtar air sin a dhéanamh de réir dlí nó de mheon macánta go meastar go bhfuil gá le haon ghníomh den sórt sin le réasún chun: a) comhlíonadh le aon phróiseas dlíthiúil; b) forfheidhmiú na dTéarmaí; c ) freagra a thabhairt ar aon éileamh go bhfuil an t-ábhar ann ag sárú cearta aon tríú páirtí; d) freagairt ar iarratais ar sheirbhís do chustaiméirí; nó e) cearta, maoin nó sábháilteacht phearsanta Bellendaire, LLC, a chuairteoirí, a n-úsáideoirí agus a chomhaltaí, lena n-áirítear an pobal i gcoitinne, a chosaint. Forchoimeádann Bellendaire, LLC an ceart anseo úsáid comhpháirteanna slándála a d’fhéadfadh faisnéis dhigiteach nó ábhar a chosaint a chur san áireamh, agus go bhfuil úsáid faisnéise agus / nó ábhair den sórt sin faoi réir treoirlínte úsáide agus rialacháin arna mbunú ag Bellendaire, LLC nó aon cheann eile. soláthraithe ábhair a sholáthraíonn seirbhísí ábhair do Bellendaire, LLC. Tá cosc ort leis seo aon iarracht a dhéanamh aon cheann de na rialacha úsáide leabaithe inár Seirbhísí a shárú nó a shárú. Ina theannta sin, tá toirmeasc sainráite ar atáirgeadh, foilsiú, scaipeadh nó ar thaispeántas neamhúdaraithe aon fhaisnéise nó ábhair a sholáthraíonn ár Seirbhísí, ainneoin go ndéantar amhlaidh go hiomlán nó go páirteach.

 

ROINN 4 - ÚSÁID DOMHANDA; COMHLÍONADH ONNMHAIRIÚCHÁIN/ALLMHAIRÍ De bharr nádúr domhanda an idirlín, trí úsáid a bhaint as ár líonra comhaontaíonn tú leis seo cloí leis na rialacha áitiúla go léir a bhaineann le hiompar ar líne agus a mheastar a bheith ina ábhar inghlactha. Féadfaidh uaslódáil, postáil agus/nó aistriú bogearraí, teicneolaíochta agus sonraí teicniúla eile a bheith faoi réir dhlíthe onnmhairithe agus allmhairithe na Stát Aontaithe agus b’fhéidir tíortha eile. Trí úsáid a bhaint as ár líonra, aontaíonn tú mar sin cloí leis na dlíthe, na reachtanna agus na rialacháin onnmhairithe agus allmhairithe go léir is infheidhme, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, na Rialacháin um Riarachán Easpórtála (http://www.access.gpo.gov/bis/ ear/ear_data.html), chomh maith le clár rialaithe smachtbhannaí na Stát Aontaithe (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Ina theannta sin, dearbhaíonn tú agus geallann tú: a) nach bhfuil tú ar an liosta daoine toirmiscthe a fhéadfar a aithint ar aon tuarascáil eisiaimh onnmhairiúcháin de chuid an rialtais (http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) ná a comhalta d’aon rialtas eile a fhéadfaidh a bheith ina cuid de thír atá toirmiscthe onnmhairiúcháin arna sainaithint sna dlíthe agus rialacháin onnmhairiúcháin agus allmhairiúcháin is infheidhme; b) aontú gan aon bhogearraí, teicneolaíocht nó aon sonraí teicniúla eile a aistriú trí úsáid a bhaint as ár Seirbhísí líonra chuig aon tír a bhfuil toirmeasc ar onnmhairiú aici; c) aontú gan ár Seirbhísí líonra láithreán gréasáin a úsáid le haghaidh aon úsáidí deiridh airm, núicléacha, diúracáin, ceimiceacha nó bitheolaíocha a sháródh dlíthe onnmhairiúcháin na SA; agus d) gan aontú gan aon bhogearraí, teicneolaíocht nó aon sonraí teicniúla eile a bheadh de shárú ar dhlíthe onnmhairithe agus/nó allmhairithe na SA a phostáil, a aistriú ná a uaslódáil.

 

CUID 5 - ÁBHAR A CUR Isteach Ní dhéanfaidh Bellendaire, LLC éileamh ar úinéireacht aon ábhair a chuir aon chuairteoir, comhalta nó úsáideoir isteach, ná ní chuirfidh sé ábhar den sórt sin ar fáil lena chur san áireamh ar ár Seirbhísí Gréasáin. Dá bhrí sin, tugann tú agus ceadaíonn tú leis seo do Bellendaire, LLC na ceadúnais dhomhanda atá liostaithe thíos, saor ó ríchíosanna agus neamh-eisiatach, de réir mar is infheidhme: a) An t-ábhar a chuirtear isteach nó a chuirtear ar fáil lena chur san áireamh sna réimsí inrochtana go poiblí de Láithreáin Bellendaire, LLC, an ceadúnas curtha ar fáil chun cead a úsáid, a dháileadh, a atáirgeadh, a mhodhnú, a oiriúnú, a léiriú go poiblí agus/nó a thaispeáint go poiblí gur chun críche amháin an t-Ábhar ar ár Seirbhísí líonra a sholáthar agus a chur chun cinn an limistéar sonrach ar cuireadh agus/nó ar cuireadh an t-inneachar seo ann. ar fáil le breathnú. Beidh an ceadúnas seo ar fáil chomh fada agus atá tú i do bhall de shuíomhanna Bellendaire, LLC, agus críochnóidh sé ag an am a roghnaíonn tú scor de do bhallraíocht. b) Grianghraif, clostaifid, físeáin agus/nó grafaic a cuireadh isteach nó curtha ar fáil lena gcur san áireamh sna limistéir atá inrochtana go poiblí de shuíomhanna Bellendaire, LLC, an ceadúnas a sholáthraítear chun cead a úsáid, a dháileadh, a atáirgeadh, a mhodhnú, a oiriúnú, a dhéanamh go poiblí agus/nó go poiblí display said Ábhar ar ár líonra Is é is aidhm do sheirbhísí amháin an limistéar sonrach inar cuireadh an t-ábhar seo a chur agus/nó a cuireadh ar fáil le breathnú air a sholáthar agus a chur chun cinn. Beidh an ceadúnas seo ar fáil chomh fada agus atá tú i do bhall de shuíomhanna Bellendaire, LLC agus foirceannfaidh sé ag an am a roghnaíonn tú scor de do bhallraíocht. c) Maidir le haon ábhar eile a chuirtear isteach nó a chuirtear ar fáil lena chur san áireamh ar na limistéir de shuíomhanna Bellendaire, LLC a bhfuil rochtain ag an bpobal orthu, an ceadúnas leanúnach, ceangailteach agus go hiomlán fo-cheadúnaithe atá ceaptha chun cead a úsáid, a dháileadh, a atáirgeadh, a mhodhnú, a oiriúnú, a fhoilsiú. , an t-ábhar sin a aistriú, a léiriú go poiblí agus/nó a thaispeáint go poiblí, cibé acu go hiomlán nó go páirteach, agus aon Ábhar den sórt sin a ionchorprú i saothair eile in aon socrú nó aon mheán srutha a úsáidtear nó a fhorbrófar níos déanaí. Is iad na réimsí sin a bhféadfaí a mheas ina limistéir “inrochtana poiblí” de Láithreáin Bellendaire, LLC na réimsí sin dár n-airíonna líonra atá i gceist a bheith ar fáil don phobal i gcoitinne, agus a chuimseodh cláir teachtaireachta agus grúpaí atá ar fáil go hoscailte don dá úsáideoir. agus baill. Mar sin féin, i measc na réimsí sin nach bhfuil oscailte don phobal, agus a bheadh ar fáil do chomhaltaí amháin, bheadh ár gcóras poist agus teachtaireachtaí meandracha san áireamh. RANNÍOCAÍOCHTAÍ DO LÁITHREÁN GRÉASÁIN NA CUIDEACHTA Féadfaidh Bellendaire, LLC limistéar a sholáthar dár n-úsáideoir agus dár mbaill chun aiseolas a chur ar ár suíomh Gréasáin. Nuair a chuireann tú smaointe, doiciméid, moltaí agus/nó moltaí ("Ranníocaíochtaí") chuig ár láithreán, admhaíonn tú agus aontaíonn tú: a) nach bhfuil aon chineál faisnéise rúnda nó dílsithe i do chuid tuairimí; b ) ní bheidh sé faoi dhliteanas ná faoi aon oibleagáid rúndacht, sainráite nó intuigthe, a bhaineann le haon Ranníocaí a áirithiú nó a chothabháil; c ) beidh siad i dteideal aon Ranníocaí den sórt sin a úsáid agus/nó a nochtadh ar aon mhodh is cuí leo; d ) tiocfaidh Ranníocaíochtaí an ranníocóra chun bheith ina maoin aonair de chuid ; agus e ) nach bhfuil sé faoi aon oibleagáid cúiteamh nó cúiteamh de chineál ar bith a sholáthar in aon mhodh nó cineál.

 

CUID 6 - SLÁNDÁLA Comhaontaíonn gach úsáideoir agus/nó comhalta árachas agus coinneáil a dhéanamh ar Bellendaire, LLC, ár bhfochuideachtaí, ár gcleamhnaithe, ár ngníomhairí, fostaithe, oifigigh, comhpháirtithe agus/nó ceadúnaithe gan milleán nó gan a bheith faoi dhliteanas i leith aon éileamh nó éileamh, lena n-áirítear, ach Níl sé teoranta do tháillí réasúnacha aturnae a dhéanann aon tríú páirtí a d’fhéadfadh teacht as ábhar ar bith a fhéadfaidh ball nó úsáideoir ar ár Láithreán a chur isteach, a phostáil, a mhodhnú, a tharchur nó a chur ar fáil ar shlí eile trínár Seirbhísí, trí úsáid a bhaint as Seirbhísí nó as do nasc leis na Seirbhísí seo, do sháruithe ar Théarmaí Seirbhíse agus/nó do shárú ar aon chearta den sórt sin atá ag duine eile.

 

CUID 7 - ATHÚSÁID TRÁCHTÁLA SEIRBHÍSÍ Aontaíonn an ball nó an t-úsáideoir anseo gan aon chuid, úsáid nó rochtain ar shuíomhanna a mhacasamhlú, a dhúbailt, a chóipeáil, a thrádáil, a dhíol, a athdhíol ná a shaothrú ar aon chúis tráchtála.

 

ALT 8 - MODHNUITHE Coimeádann Bellendaire, LLC an ceart ag aon tráth is cuí leis, chun ár seirbhís, nó aon chuid di, a mhodhnú, a athrú agus a scor, cibé acu go sealadach nó go buan, nó aon chuid di, le fógra nó gan réamhfhógra. Ina theannta sin, ní bheidh muid faoi dhliteanas duitse ná d’aon tríú páirtí as aon athrú, modhnú, fionraí agus/nó scor dár Seirbhísí, nó aon chuid díobh.

 

CUID 9 - FOIRCEANNADH Mar bhall de Bellendaire.com, is féidir leat do chuntas, do sheoladh ríomhphoist gaolmhar agus/nó rochtain ar ár Seirbhísí a chealú nó a fhoirceannadh trí iarratas cealaithe nó foirceanta a chur isteach chuig . Mar bhall, aontaíonn tú go bhféadfaidh Bellendaire, LLC, gan aon fhógra scríofa roimh ré, do chuntas, aon ríomhphost a bhaineann le do chuntas, agus rochtain ar aon cheann dár Seirbhísí a fhionraí, a fhoirceannadh, a scor agus / nó a theorannú láithreach. Áireoidh an chúis le foirceannadh, scor, fionraí agus/nó teorannú rochtana den sórt sin, ach níl sé teoranta dóibh: a) aon sárú nó sárú ar ár dTéarmaí nó aon chomhaontú, rialachán agus/nó treoirlíne corpraithe eile; b) trí iarrataí ó ghníomhaireachtaí forghníomhaithe an dlí nó ó aon ghníomhaireachtaí rialtais eile; c) scor, athrú agus/nó modhnú ábhartha ar ár Seirbhísí, nó ar aon chuid díobh; d) saincheisteanna agus/nó fadhbanna teicniúla nó slándála gan choinne; e) aon tréimhsí fada neamhghníomhaíochta; f) aon rannpháirtíocht agat in aon ghníomhaíochtaí calaoiseacha nó mídhleathacha; agus/nó g) neamhíocaíocht aon táillí gaolmhara a d'fhéadfadh a bheith dlite agat maidir le do Sheirbhísí Cuntas Bellendaire.com. Ina theannta sin, aontaíonn tú leis seo go ndéanfar aon agus gach foirceann, fionraí, scor, agus nó teorainneacha rochtana ar chúis dár rogha féin amháin agus nach mbeimid faoi dhliteanas duitse ná d’aon tríú páirtí eile maidir le foirceannadh do chuid. cuntas, seoladh ríomhphoist gaolmhar agus/nó rochtain ar aon cheann dár Seirbhísí. Áireoidh foirceannadh do chuntais le Bellendaire.com aon cheann agus/nó gach ceann díobh seo a leanas: a) deireadh a chur le haon rochtain ar na Seirbhísí go léir nó cuid díobh a thairgtear laistigh de Bellendaire.com; b) scriosadh do phasfhocal agus aon fhaisnéis ghaolmhar, comhaid, agus aon ábhar den sórt sin a d'fhéadfadh a bheith bainteach le do chuntas nó laistigh de do chuntas, nó aon chuid de; agus c) cosc ar aon úsáid bhreise a bhaintear as ár Seirbhísí go léir nó cuid díobh.

 

CUID 10 - NAISC Féadfaidh Bellendaire, LLC nó aon tríú páirtithe naisc a sholáthar chuig láithreáin ghréasáin agus/nó acmhainní eile. Mar sin, admhaíonn tú agus aontaíonn tú nach bhfuilimid freagrach as aon suíomh nó acmhainní seachtracha den sórt sin a bheith ar fáil, agus mar sin, ní fhormhuinímid ná ní táimid freagrach ná faoi dhliteanas as aon ábhar, táirgí, fógraíocht nó aon ábhar eile, ar nó ar fáil ó shuímh nó acmhainní tríú páirtí den sórt sin. Ina theannta sin, admhaíonn tú agus aontaíonn tú nach mbeidh Bellendaire, LLC freagrach ná faoi dhliteanas, go díreach nó go hindíreach, as aon damáiste nó caillteanas den sórt sin a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar, a d’fhéadfadh a bheith ina chúis nó a líomhnaítear a bheith de bharr nó i dtaca le húsáid nó an ag brath ar aon ábhar, earraí nó Seirbhísí den sórt sin a chuirtear ar fáil ar nó trí aon láithreán nó acmhainn den sórt sin.

 

CUID 11 - CEARTA DÍLSEÁNAIGH Aithníonn tú agus aontaíonn tú leis seo go mbeidh ábhar dílsithe agus rúnda atá faoi chosaint ag cearta maoine intleachtúla agus eile is infheidhme i Seirbhísí Bellendaire, LLC agus i mbogearraí riachtanacha ar bith a fhéadfar a úsáid i dtaca lenár Seirbhísí ("Bogearraí"). dlíthe. Ina theannta sin, admhaíonn tú agus aontaíonn tú anseo go bhfuil aon Ábhar a d’fhéadfadh a bheith in aon fhógraí nó faisnéis a chuireann ár Seirbhísí agus trínár gcuid fógróirí i láthair agus a chuireann tú ar fáil faoi chosaint ag cóipchearta, trádmharcanna, paitinní nó cearta agus dlíthe dílseánaigh eile. Mar sin, seachas an méid a cheadaítear go sainráite faoin dlí is infheidhme nó mar atá údaraithe ag Bellendaire, LLC nó ceadúnóir infheidhme den sórt sin, aontaíonn tú gan athrú, modhnú, léasú, cíos, iasachtú, díol, dáileadh, tarchur, craoladh, feidhmiú go poiblí agus/ nó chruthaigh sé aon saothar bradaíola atá bunaithe ar Bellendaire, Seirbhísí LLC (m.sh. Ábhar nó Bogearraí), go hiomlán nó go páirteach. Tugann Bellendaire, LLC leis seo ceart pearsanta, neamh-inaistrithe agus neamh-eisiatach duit agus/nó ceadúnas chun an cód oibiachta nó ár mBogearraí a úsáid ar ríomhaire amháin, chomh fada agus nach gceadaíonn tú, agus nach gceadóidh tú, aon tríú páirtí chun saothar a dhúbláil, a athrú, a mhodhnú, a chruthú nó bradaíl a dhéanamh as, innealtóir droim ar ais, aisiompú a dhéanamh nó iarracht a dhéanamh aon chód foinseach a aimsiú nó a aithint, a dhíol, a shannadh, a fhocheadúnú, leas urrúis a dheonú agus/nó a aistriú ar shlí eile ar bith den sórt sin ceart sna Bogearraí. Ina theannta sin, aontaíonn tú anseo gan na Bogearraí a athrú nó a athrú ar aon mhodh, cineál nó foirm, agus mar sin, gan aon leaganacha modhnaithe de na Bogearraí a úsáid, lena n-áirítear agus gan teorainn, chun rochtain neamhúdaraithe a fháil ar ár Seirbhísí. . Ar deireadh, aontaíonn tú freisin gan rochtain a fháil ar ár Seirbhísí nó iarracht a dhéanamh teacht orthu trí mhodh ar bith seachas tríd an gcomhéadan a sholáthraíonn Bellendaire, LLC le húsáid chun ár Seirbhísí a rochtain.

 

CUID 12 - SÉANADH BARÁNTA A THUAÍONN TÚ ANSEO ACH AITHNÍONN SÍ AGUS AONTAÍONN SÍ: a) GO BHFUIL ÚSÁID SEIRBHÍSÍ AGUS BOGEARRAÍ BELLENDAIRE, LLC FAOI BHÓGRA AONAIR TÚ. SOLÁTHAR ÁR SEIRBHÍSÍ AGUS ÁR BOGEARRAÍ AR BHUNÚS "MAR A BHFUIL" AGUS/NÓ "MAR AR FÁIL". SÉANANN BELLENDAIRE, LLC AGUS ÁR gCOIMHNITHE, GEALTHAITHE, OIFIGIGH, FOSTAITHE, GNÍOMHAIRÍ, COMHPHÁIRTITHE AGUS CEADÚNAITHE GO LÁIDIR AON BARÁNTAÍ AGUS GACH GACH BARÁNTAÍ D'AON SONRAITHE NÓ INTUIGTHE, Á ÁIRÍTEAR, ACH NACH BHFUIL TEANGA TEORANTA, FAOI CHINNTÍ, TEORANTA. NÍOS FAOI ÁIRITHE CUSPÓIR AGUS NEAMH-SHÁRÚ. b) NÍ DHÉANANN BELLENDAIRE, LLC AGUS ÁR FO-GHNÍOMHAIREACHTAÍ, OIFIGIGH, FOSTAITHE, GNÍOMHAIRÍ, COMHPHÁIRTITHE AGUS CEADÚNAITHE AON BARÁNTAÍ SIN A BHFUIL (i) (i) BELLENDAIRE, SEIRBHÍSÍ NÓ BOGEARRAÍ LLC A GHABHÁIL AR DO RIACHTANAIS; (ii) BHÍ SEIRBHÍSÍ NÓ BOGEARRAÍ BELLENDAIRE, LLC GAN bhriseadh, go tráthúil, slán NÓ GAN EARRÁID; (iii) GO BHFUIL NA TORTHAÍ SIN A BHFÉADFAR A FHÁIL Ó ÚSÁID SEIRBHÍSÍ NÓ BOGEARRAÍ BELLENDAIRE, LLC CRUINN NÓ Iontaofa; (iv) BEIDH CÁILÍOCHT AON TÁIRGÍ, SEIRBHÍSÍ, AON EOLAIS NÓ ÁBHAR EILE A BHFÉADFADH A Cheannach NÓ A FHÁILTEACHT TÚ TRÍ ÁR SEIRBHÍSÍ NÓ BOGEARRAÍ A FHÁIL AR A BHFUIL IONTU; AGUS (v) GO BHFUIL EARRÁIDÍ AR BITH SIN SIN SIN SIN SIN INA mBOGAR BOGEARRAÍ A CHEARTÚ. c) TABHAIR ROCHTAIN AR AON EOLAS NÓ ÁBHAR A ÍOSlódáiltear NÓ A FHÁIL AR BHEALACH TRÍ SHEIRBHÍSÍ BELLENDAIRE, LLC NÓ BOGEARRAÍ TRÍ DO rogha discréideach aonair AGUS DO RIOSCA AONAIR, AGUS DÁ SIN BÍODH TÚ DÁRACH FREAGRACH AS FÉIDIR LIOM AGUS FÉIDIR LIOM A CHUR I BHFEIDHM. MAIDIR LEIS AON DAMÁISTE DO DO RÍOMHAIRE AGUS/NÓ ROCHTAIN AR AN IDIRLÍN, ÍOSLÓDÁIL AGUS/NÓ AG TAISPEÁNTÚ, NÓ I gCÁS SONRAÍ A DHÉANFAR A DHÉANAMH DE THORTHAÍ ÍOSLÓDÁIL AON EOLAIS NÓ ÁBHAR SIN. d) NÍ CHRUTHÚ AON CHOMHAIRLE AGUS/NÓ FAISNÉIS, D'ainneoin cibé acu atá sé scríofa nó ó bhéal, A FHÉADFADH TÚ FAOI BELLENDAIRE, LLC NÓ TRÍ NÓ ÓN SEIRBHÍSÍ NÓ ÓN mBOGAR NÓ ÁR gCRUTHÚ AON BARÁNTA NACH SONRAÍTEAR SA TÉARMA. e) D'FHÉADFAÍODH CÉATACH BHEAG DE CHUID ÚSÁIDEOIRÍ ROINNT RÉIMSE GEALLACH A THÁBHÁIL AR GHALAR EITIIPITEACH NUAIR A BHFUIL NÍOS NÍOS AR PATRÚIN NÓ CÚLRA ÁIRITHE SOCRÚ A BHFÉADFÁ A CHUR AR Scáileán RÍOMHAIRE NÓ AGUS ÁR SEIRBHÍSÍ á nÚSÁID AGAT. D'FHÉADFAÍODH COINNÍOLLACHA ÁIRITHE COINNÍOLL NÁ EOLAS NÓ SÍOMPAIME EITIIPITEACH NEAMHBHATHRAITHE A BHÚSÚ I gCÁSANNA ÚSÁIDEOIRÍ NACH BHFUIL STAIR AR AON UABHAR NÓ TITITIMÍSÍ NÍOS ÁIRITHE. AR CHÓIR DUIT BHÍ COINNÍOLL EITIIPITEACH A BHFUIL A BHFUIL AGAT, NÓ AON DUINE I do THEAGHLAIGH, TABHAIR FAOI DEARA LE LÍ, LE DO THOIL, MÁ TÁ TAITHÍ AR CHEANN CHEANN DE NA SEIRBHÍSÍ SEO A LEANAS AGUS ÁR SEIRBHÍSÍ A ÚSÁID: MÚINTEOIREACHT, FÍS ATHRUITHE, SÚILE NÓ FAISNÉIS CAILLTE GLUAISEACHT NEAMHDHEONACH, NÓ TOMHALTAIS.

 

CUID 13 - Teorannú DLITEANAS A AITHÍONN TÚ, TUIGIMÍ AGUS AONTAÍONN TÚ go sainráite, NÍ FÉIDIR LIOM BELLENDAIRE, LLC AGUS ÁR gCOIMHNITHE, GNÓTHAÍ, FOSTAITHE, GNÍOMHAIRÍ, COMHPHÁIRTITHE AGUS CEADÚNAITHEOIRÍ, FAOI DHLÍTHE, NÍ FHÁIL, FAOI DHLÍTHE, NÍ FHÁIL, FAOI DHLITEANAS, FAOI DHLITEANAS, FAOI CHOMHPHÁIRTITHE, DO THÓLAITHE AGUS ÁR gCEADÚNAITHE. CEANNAÍOCHTA NÓ DAMÁISTÍ Eiseamláireacha, LENA nÁIRÍTEAR, ACH NACH BHFUIL TEORANTA LEIS, DAMÁISTÍ A BHAINEANN LE CAILLTEANAS AON BRABÚIS, CEARDLANN, ÚSÁID, SONRAÍ AGUS/NÓ CAILLTEANAIS DOLÁIMHSITHE EILE, CÁ BHFÉADFAÍ A BHFUIL FÉIDIR LIOM TUILLEADH SIN CUIMHNEACHAS FÉIDIR LIOM A CHUR ISTEACH. AGUS DE BHÍ: a) AN ÚSÁID NÓ INA CHUID ÁR SEIRBHÍSÍ A ÚSÁID NÓ éagumais; b) COSTAS EARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ IONAD A FHÁIL; c) ROCHTAIN NEAMHÚDARAITHE NÓ DO THAISCÍ AGUS/NÓ SONRAÍ A Athrú; d) RÁITIS NÓ IOMPAR TRÍÚ PÁIRTÍ DEN SIN AR ÁR SEIRBHÍS; e) AGUS AON NITHE EILE A BHAINEANN LEIS ÁR SEIRBHÍS.

 

CUID 14 - EISIÚINT I gcás díospóide a bheith agat, aontaíonn tú Bellendaire, LLC (agus a chuid oifigeach, stiúrthóirí, fostaithe, gníomhairí, fochuideachtaí tuismitheora, cleamhnaithe, comhbhranadóirí, comhpháirtithe agus aon tríú páirtithe eile) a scaoileadh ó éilimh, ó éilimh. agus damáistí (iarbhír agus iarmhartacha) de gach sórt agus cineál, eolach agus anaithnid, amhrasta nó gan amhras, nochtaithe agus neamhnochta, de dhroim an aighnis sin nó a bhainfidh in aon slí leis.

 

CUID 15 - FÓGRA Féadfaidh Bellendaire, LLC fógraí a thabhairt duit, lena n-áirítear iad siúd maidir le haon athruithe ar na Téarmaí, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do ríomhphost, post rialta, MMS nó SMS, teachtaireachtaí téacs, postálacha ar ár suíomh Gréasáin Seirbhísí, nó eile réasúnach. ciallaíonn sé atá ar eolas faoi láthair nó aon cheann a d'fhéadfadh a bheith anseo tar éis a fhorbairt. Ní féidir aon fhógraí den sórt sin a fháil má sháraíonn tú aon ghné de na Téarmaí trí rochtain a fháil ar ár Seirbhísí ar bhealach neamhúdaraithe. Is ionann do ghlacadh leis an gComhaontú seo agus do chomhaontú go meastar go bhfuair tú aon fhógra agus gach fógra a sheachadfaí dá mbeadh rochtain agat ar ár Seirbhísí ar bhealach údaraithe.

 

RANNÁN 16 - CEARTA MAOINE INTUITHEACHA Aithníonn tú, tuigeann tú agus aontaíonn tú leis seo gur trádmharcanna iad gach ceann de na trádmharcanna Bellendaire, LLC, cóipcheart, trádainm, marcanna seirbhíse, agus lógónna eile Bellendaire, LLC agus aon ghnéithe branda, agus/nó táirgí agus seirbhíse agus mar is maoin de chuid Bellendaire, LLC iad agus fanfaidh sin. Aontaíonn tú anseo gan lógó nó marcanna Bellendaire, LLC a thaispeáint agus/nó a úsáid in aon slí gan cead scríofa Bellendaire, LLC a fháil roimh ré. Beidh meas i gcónaí ag Bellendaire, LLC ar mhaoin intleachtúil daoine eile, agus iarraimid go ndéanfaidh ár n-úsáideoirí go léir an rud céanna. Maidir le cúinsí cuí agus dá rogha féin amháin, féadfaidh Bellendaire, LLC cuntais aon úsáideora a sháraíonn ár dTéarmaí agus/nó a sháraíonn cearta daoine eile a dhíchumasú agus/nó a fhoirceannadh. Má bhraitheann tú go ndearnadh do shaothar a mhacasamhlú ar bhealach a bheadh ina shárú cóipchirt, nó má chreideann tú gur sáraíodh do chearta maoine intleachtúla ar bhealach eile, ba cheart duit an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar dúinn: a) Síniú leictreonach nó fisiceach an duine aonair atá údaraithe thar ceann úinéir an chóipchirt nó leasa eile maoine intleachtúla; b) Cur síos ar an saothar faoi chóipcheart nó ar mhaoin intleachtúil eile a chreideann tú ar sáraíodh é; c) Cur síos ar shuíomh an tsuímh a líomhnaíonn tú a bhí ag sárú do chuid oibre; d) Do sheoladh fisiciúil, uimhir theileafóin, agus seoladh ríomhphoist; e) Ráiteas, ina ndearbhaíonn tú nach bhfuil úsáid líomhnaithe agus conspóideach do chuid oibre údaraithe ag úinéir an chóipchirt, a ghníomhairí nó ag an dlí; f) Agus ar deireadh, ráiteas, arna dhéanamh faoi phionós mionnú éithigh, go bhfuil an fhaisnéis thuasluaite i d’fhógra fíor agus cruinn, agus gur tusa úinéir an chóipchirt nó maoine intleachtúla, ionadaí nó gníomhaire atá údaraithe chun gníomhú ar an gcóipcheart nó ar úinéir na maoine intleachtúla. ar son. Is féidir teagmháil a dhéanamh le gníomhaire Bellendaire, LLC le haghaidh fógra faoi éilimh chóipchirt nó sárú maoine intleachtúla eile mar seo a leanas: Seoladh Poist: Bellendaire, LLC Attn: Gníomhaire Cóipchirt , Teileafón: Ríomhphost: support@bellendaire.com

 

ALT 17 - COMHAONTÚ IOMLÁN Is éard atá sa Chomhaontú seo an comhaontú iomlán idir tú féin agus Bellendaire, LLC agus rialóidh sé úsáid ár Seirbhísí, in ionad aon leagan roimhe seo den Chomhaontú seo idir tú féin agus sinne maidir le Seirbhísí Bellendaire, LLC. Féadfaidh tú a bheith faoi réir téarmaí agus coinníollacha breise freisin a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm nuair a úsáideann nó nuair a cheannaíonn tú Bellendaire, Seirbhísí LLC, Seirbhísí cleamhnaithe, ábhar tríú páirtí nó bogearraí tríú páirtí.

 

ROINN 18 - ROGHA DLÍ AGUS FÓRAM Tá sé ar chomhaontú frithpháirteach idir tú féin agus Bellendaire, LLC maidir leis an gComhaontú go mbeidh an caidreamh idir na páirtithe faoi rialú ag dlíthe stát Ohio gan aird ar a choinbhleacht dlí. forálacha agus go ndéanfar aon éileamh, cúiseanna caingne agus/nó díospóidí, a eascraíonn as an gComhaontú nó a bhaineann leis, nó an caidreamh idir tú féin agus Bellendaire, LLC, a chomhdú laistigh de na cúirteanna a bhfuil dlínse acu laistigh de Chontae Montgomery, Ohio nó an Chúirt Dúiche de chuid na SA atá lonnaithe sa stát sin. Aontaíonn tusa agus Bellendaire, LLC géilleadh do dhlínse na gcúirteanna mar a luadh cheana, agus aontaíonn tú aon agóid agus gach agóid i gcoinne fheidhmiú dlínse thar na páirtithe ag cúirteanna den sórt sin agus ionad a ghlacadh sna cúirteanna sin a tharscaoileadh.

 

ALT 19 - Tarscaoileadh TÉARMAÍ AGUS TÉARMAÍ CÓCAIREACHTA Tráth ar bith, má theipeann ar Bellendaire, LLC aon cheart nó foráil den Chomhaontú a fheidhmiú nó a fhorghníomhú, ní tarscaoileadh ar an gceart nó ar an bhforáil sin an mhainneachtain sin. Má chinneann cúirt dlínse inniúla aon fhoráil den Chomhaontú seo a bheith neamhbhailí, comhaontaíonn na páirtithe mar sin féin gur cheart don chúirt iarracht a dhéanamh éifeacht a thabhairt d’intinn na bpáirtithe mar atá léirithe san fhoráil, agus fanann forálacha eile an Chomhaontaithe sa Chomhaontú. fórsa agus éifeacht iomlán.

 

RANNÁN 20 - NÍL CEART MÓRTHAÍOCHTA NEAMH-Idir-Idir-Idir-Idiraistritheacht Admhaíonn tú, tuigeann tú agus aontaíonn tú go bhfuil do chuntas neamh-inaistrithe agus go dtiocfaidh deireadh le haon chearta ar d'aitheantas agus/nó ar a bhfuil i do chuntas nuair a fhaigheann tú bás. Nuair a fhaightear cóip de theastas báis, féadfar do chuntas a fhoirceannadh agus an t-inneachar go léir ann a scriosadh go buan.

 

CUID 21 - REACHT NA dTRÁCHTANNA Aithníonn tú, tuigeann tú agus aontaíonn tú, beag beann ar aon reacht nó dlí dá mhalairt, nach mór aon éileamh nó gníomh a eascraíonn as nó a bhaineann le húsáid ár Seirbhísí nó an Chomhaontaithe a chomhdú laistigh de NA bliana(cha) tar éis an t-éileamh nó an chúis chaingne sin a theacht chun cinn nó beidh sé faoi urchosc go deo.

 

ROINN 22 - Sáruithe Tuairiscigh le do thoil aon sárú ar an gComhaontú seo do Bellendaire, LLC mar seo a leanas: Seoladh Poist: Bellendaire, LLC , Teileafón: Ríomhphost: support@bellendaire.com

 

CUID 23 - IARRATAIS RIALTAIS D’fhonn comhoibriú le hiarrataí rialtais, subpoenas nó orduithe cúirte, chun ár gcórais a chosaint, nó chun sláine agus oibriú ár ngnó agus ár gcóras a chinntiú, féadfaimid rochtain a fháil ar aon fhaisnéis a mheasaimid a bheith riachtanach nó cuí agus a nochtadh, lena n-áirítear agus gan teorainn, do chuid faisnéise, seoladh IP, agus stair úsáide. Tá ár gceart aon fhaisnéis dá leithéid a nochtadh faoi rialú ag téarmaí ár mBeartas Príobháideachta.

 

CUID 24 - ROCHTAIN EACHTRACH AR AN LÁITHREÁN Tá an Láithreán á rialú, á fheidhmiú agus á riar ag ár n-oifigí laistigh de SAM. Má fhaigheann tú rochtain ar an Suíomh ó áit lasmuigh de SAM, tá tú freagrach as comhlíonadh gach dlí áitiúil. Aontaíonn tú nach n-úsáidfidh tú an t-ábhar a bhfuil rochtain air tríd an Suíomh i dtír ar bith nó ar aon mhodh atá toirmiscthe ag aon dlíthe, srianta nó rialacháin is infheidhme.

 

RANNÁN 25 - EARRÁIDÍ, EARRÁIDÍ AGUS EISCEACHTAÍ Ó am go chéile d’fhéadfadh go mbeadh faisnéis ar ár Láithreán ina bhfuil earráidí clóghrafacha, míchruinnis nó easnaimh a d’fhéadfadh baint a bheith acu le tuairiscí táirge, praghsáil, promóisin, tairiscintí, táillí seolta táirgí, amanna idirthurais agus infhaighteacht. Coimeádaimid an ceart chun aon earráidí, míchruinneas nó easnaimh a cheartú, agus faisnéis a athrú nó a nuashonrú nó orduithe a chealú má tá aon fhaisnéis ar an Suíomh nó ar aon Láithreán gaolmhar míchruinn ag am ar bith gan fógra roimh ré (lena n-áirítear tar éis duit d'ordú a chur isteach) . Ní gheallaimid aon oibleagáid faisnéis ar an Suíomh nó ar aon Láithreán gaolmhar a nuashonrú, a leasú nó a shoiléiriú, lena n-áirítear gan teorainn, faisnéis phraghsála, ach amháin mar a cheanglaítear le dlí. Níor cheart glacadh leis go léiríonn aon uasdátú sonraithe nó dáta athnuachana a chuirtear i bhfeidhm ar an Suíomh nó ar aon Láithreán gaolmhar go bhfuil an fhaisnéis go léir ar an Suíomh nó ar aon Láithreán gaolmhar athraithe nó nuashonraithe.

Cuir fáilte roimh chuairteoirí chuig do shuíomh le réamhrá gearr tarraingteach. Cliceáil faoi dhó chun do théacs féin a chur in eagar agus a chur leis.

bottom of page